Kostel Sv. Václava v Předslavicích

       

    

     

dveře sakristie                    zámek hl. dveří                        původní svatostánek