List Evropanům - Georges Bernanos - přeložil Jan Čep

Budování identity dítěte - nejtěžší výchovný úkol Napsáno pro MPSV - "Kniha života" pro pěstouny a adoptivní rodiče. Zde to uvádíme se souhlasem autora, protože to může zajímat všechny rodiče.

Hledáte vhodné přenosné kostelní varhany - doporučuji Cantorum VI nebo Roland C-190

zpět